חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי חייב בהדלקת נרות שבת?

תשובה:

חיוב הדלקת נרות שבת חל על נשים וגברים. המנהג בישראל שהאשה מדליקה נרות שבת ויום טוב ולכן האשה קודמת לבעלה. טוב שהבעל ישתתף בהדלקה על ידי שיכין את הנרות להדלקה.
רווקה שגרה לבד וכן אשה אלמנה או גרושה חייבות בהדלקת נרות שבת. מי שאין לו אשה או שאינה בבית ידליק ויברך על הנרות.
יש הנוהגים שכל הבנות שבבית הגיעו לחינוך, מדליקות נרות שבת (ויש הנוהגות לברך)  נוסף על הנרות שעקרת הבית מדליקה.
אשה עוורת ידליק בעלה ויברך.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק מג סעיפים ו-ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה