חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הסכם עבודה שנחתם עם הבעלות קודמת מחייב גם את הבעלות החדשה כלפי העובדים?

תשובה:

הסכם עבודה ביחס לשכר העובד, שנחתם עם הבעלות קודמת מחייב גם את הבעלות החדשה, והמעביד החדש נכנס תחת המעביד הקודם והנו מחויב להסכם השכר לזכות או לחובה.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: עובד ומעביד

מקור: סימן שלג סעיף רעז ראה גם רמ"א סעיף ח סמ"ע ס"ק לא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה