חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ניתן לחמם אוכל כשר בתנור טריפה באוירון או בבית מלון של עכו"ם?

תשובה:

כאשר אוכל כשר מונח בשני כלים מכוסים או עטוף היטב פעמים בנייר אלומיניום מותר יהיה לאפותו ולחממו בתנור טרף.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ג' שאלה קג

תשובה נוספת:

כשאין דרך אחרת לחמם אוכל והאדם נמצא בבית מלון לזמן מועט,
ועליו לסוגר ולסותם היטב את אריזת האוכל, כך שאין זעה מהתנור נכנסת לתוך האוכל,  ורק אז
יהיה מותר לחמם את האוכל בתנור זה בשעת הדחק. מטעם זה התירו לחמם באוירון אוכל כשר
הסגור וסתום לגמרי ואין הזיעה נכנסת באריזת האוכל האטומה לחלוטין.פוסק: הרב מנשה קליין

ספר: שו"ת משנה הלכות

מקור: חלק שני סימן שפ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה