חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ניתן לחמם אוכל כשר בתנור טריפה באוירון או בבית מלון של עכו"ם?

תשובה:

כשאין דרך אחרת לחמם אוכל ונמצא בבית מלון לזמן מועט יסגור היטב את אריזת האוכל כך שזעה מהתנור לא תחדור ואז יהיה מותר לחמם בשעת הדחק. מטעם זה התירו לחמם באוירון אוכל כשר הסגור וסתום לגמרי ואין הזיעה נכנסת באריזת האוכל האטומה לחלוטין.

פוסק: הרב מנשה קליין

ספר: שו"ת משנה הלכות

מקור: חלק שני סימן שפ

תשובה נוספת:

כאשר אוכל כשר מונח בשני כלים מכוסים או עטוף היטב פעמים בנייר אלומיניום מותר יהיה לאפותו ולחממו בתנור טרף.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ג' שאלה קג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה