חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נכרי שחימם רוטב קר שכבר התבשל על ידי ישראל נחשב לבישול עכו"ם?

תשובה:

נכרי שחימם רוטב קר שכבר התבשל על ידי ישראל לא נחשב לבישול עכו"ם.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: סעיף רנז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה