חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחסן בשבת בזריקה נגד טטנוס?

תשובה:

מי שנפצע, ולפי דעת הרופא זקוק לזריקה נגד טטנוס, אם קרוב למוצאי שבת, יחכה ולא יחלל שבת. אבל אם לדעת הרופא אין לחכות, הרי שאסור להשהות את מתן הזריקה, אפילו אם צריך לנסוע לשם קבלתה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: הטיפול בפצעים בשבת וביו"ט, פרק לה, סעיף מ"א.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה