חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למעסיק לפרסם שהוא מחפש עובד ממומחה, כשיש חשש שיפגע במעסיק אחר?

תשובה:

מותר למעסיק לפרסם מודעת דרושים (ולא בפנייה ישירה לעובד) , בה הוא מחפש עובד מומחה, גם אם יש חשש שהוא יפגע במעסיק אחר, במידה והעובד הנידרש יעבור לעבוד אצלו.
אין לציין במודעה שיינתן שכר גבוה יותר.

פוסק: הרב יוסף רוזנר

ספר: משפט הפועלים

מקור: פרק כג סעיף טז ובהערה לז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה