חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת מדין איסור "בורר" לחתוך את החלק הרקוב בפרי על מנת לאכול את השאר?

תשובה:

האוכל בשבת תפוח שפגום בחלקו, רשאי לחתוך את החלק הרקוב כדי לאכול את הנשאר בפרי ואין בזה איסור "בורר". אולם יעשה סמוך לאכילתו. ואם אינו יכול לצמצם ויחד עם הגרעין גם מוריד חלק מהפרי יהיה מותר גם שלא בסמוך לסעודה אם יידע שכך זה בפרי זה.
לכתחילה אין צורך להוריד גם מעט מהפרי (ראה הרב עובדיה כאן במקור).

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ג סעיף כג וראה חזן עובדי שבת, חלק ד עמוד קעט הערה ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה