חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין אם השתמש לחלב בתא בשרי שבתנור או להיפך?

תשובה:

טעה והשתמש לחלב בתא בשרי שבתנור או להיפך, צריך להכשיר את התנור, על ידי שיפעיל את התנור על החום הגבוה ביותר במשך כחצי שעה.

פוסק: הרב משה שטיין מפסקי הגר"ש ואזנר

ספר: מבית לוי מפסקי הגר"ש ואזנר

מקור: יורה דעה, שימוש בתנורים עמוד מא סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה