חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשים בשבת חתיכות חלה, מציות בתוך מרק הנמצא בצלחת?

תשובה:

מותר לשים בשבת חתיכות חלה, מציות בתוך מרק הנמצא בצלחת, כיוון שהצלחת או הקערה מוגדרת ככלי שלישי וגם יש להניח שהיד לא סולדת בו.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: פרק א סעיף מב ובהערה. המצקת נחשבת לכלי שני. וראה משנ"ב סימן שיח ס"ק מה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה