חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להניח בשבת חלה על פלטה לצורך חימומה?

תשובה:

מותר לחמם חלה על גבי פלטה אף על פי שמתקשה מעט, שהרי לא ניחא ליה בזה והוא רוצה רק בחימומה.

פוסק: הרב משה מרדכי קראפ

ספר: הלכות שבת בשבת

מקור: פרק ח' סעיף ח

תשובה נוספת:

מותר להניח חלה על פלטה בכדי לחממה, הגם שיש מחמירים בזה ומצריכים להניח מגש או טס מתכת.
אולם יש מחלוקת אם מותר להניחה בכדי לעשות ממנה צנימים כשלדעת הגר"ע יוסף מותר.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: פרק יט סעיף יג.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה