חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להניח חלה קפואה על הפלטה?

תשובה:

מותר להניח חלה קפואה על הפלטה בשבת ולכתחילה עדיף לחכות מעט כדי שיפשיר הקרח מעט.

פוסק: הרב אבישלום מונייצר

ספר: שבת כהלכתה

מקור: בישול, חימום מאכלים סעיף כה. ועיין ג בשו"ת עטרת פז, חלק א' כרך א' או"ח סימן י

תשובה נוספת:

מותר להניח בשבת פרוסת  לחם או מצה על פלטה חשמלית, כדי לחממן. אולם מי שמחמיר שלא להניח פרוסות על הפלטה על מנת לעשותה צנימים יבשים, תבוא עליו ברכה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן שיח' סעיפים סה - סו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה