חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד האחים ישלמו את הוצאות הכספיות של ההורים כאשר אין להורים די כסף?

תשובה:

אם יש להורים מספר בנים, אזי יחלקו ביניהם את ההוצאה. אולם כאשר חלק מהבנים עניים אזי יש לחייב רק את האחרים בעלי הממון.
הורים שיש להם בן ואין לו מספיק כסף לזון את הוריו אזי רשאי להשתמש גם בכספים אשר יעד לצדקה.

פוסק: הרב לוי יצחק בניאל

ספר: רפואה כהלכה

מקור: סימן מז סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה