חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חלוקת מסכת בין מספר לומדים, ייחשב כסיום המסכת לכל הלומדים?

תשובה:

כאשר מחלקים מסכת אחת בין מספר אנשים, הרי זה נחשב כאילו למדו את כולה ונחשב לסיום מסכת.

פוסק: הרב יחזקאל הלוי מאשקאוויטש

ספר: יומא טבא

מקור: שער ראשון עמוד כד וראה שו"ת קניין תורה ח"ה סימן נב

תשובה נוספת:

מספר אנשים שחילקו ביניהם מסכתות אין זה נחשב לסיום ש"ס אלא רק כשאדם אחד סיים מסכת או ש"ס.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: פסח פרק נה סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה