חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חלוקת מסכתות הש"ס בין מספר לומדים, ייחשב כסיום הש"ס לכל הלומדים?

תשובה:

המחלקים את הש"ס בין מספר אנשים וכל אחד לומד מסכת אחת, הרי זה נחשב כאילו כל אחד למד את כל ש"ס כולו ולכולם נחשב זכות סיום ש"ס.
וכן אותו דבר כאשר מחלקים מסכת אחת בין מספר אנשים, הרי זה נחשב כאילו למדו את כולה ונחשב לסיום מסכת.

פוסק: הרב יחזקאל הלוי מאשקאוויטש

ספר: יומא טבא

מקור: שער ראשון עמוד כד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה