חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש צורך לחלוט את הבשר אחר המליחה?

תשובה:

לאחר תהליך המליחה:

לרוב הראשונים, המליחה מכשירה את הבשר לגמרי. אף שגם אחר המליחה נשארת בבשר אדמומית ויוצא ממנו נוזל אדום, הבשר מותר. יש שנימקו את ההיתר בכך שהנוזל שנותר לאחר המליחה הוא "מוהל" ולא דם גמור, ויש שהסבירו, שאכן זהו דם, אך דם שנמלח כבר אינו אסור מן התורה, וחכמים לא הצריכו לעשות פעולות נוספות מעבר לתהליך המליחה. לרמב''ם, המליחה אינה מכשירה את הבשר לגמרי, ועדיין קיים בו דם אסור. לכן לדעתו, וכך נוהגים חלק מבני תימן, אחר המליחה יש לחלוט את הבשר ברותחים, כדי שכלי הדם ייצמתו ולא יזוב מהם דם לחוץ. חליטה זו פירושה שאין להניח את הבשר בסיר ולהרתיחו, אלא יש להכניס את הבשר לסיר רק כאשר המים רותחים.  וכן אסור לחתוך את הבשר בין המליחה לחליטה. אם צולים את הבשר, אין צורך לחולטו, כיוון שהצלייה עצמה מכשירה אותו כדלהלן. האשכנזים והספרדים לא חששו לכך.[1]


[1]  שם סע' יט. חלק מן הפוסקים התימנים הקלו לאכול בשר שלא נחלט בשמחות או כאשר מתארחים אצל בני עדות אחרות. זאת בין השאר בהסתמך על הדעה שהמליחה הממושכת הנהוגה כיום מכשירה את הבשר גם לדעת הרמב"ם (עיינו בערוך השולחן יו"ד סימן סט, לו-לז).

 

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פרק ד עמוד 62

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה