חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להדליק סיגריה מנר חנוכה?

תשובה:

אחרי שעבר זמן מצותה, דהיינו חצי שעה לאחר ההדלקה מותר להדליק ממנה סיגריה כפי שמותר להשתמש לאורה לדבר רשות.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן תרעג' סעיף ג עמוד שסז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה