חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ניתן לצאת ידי חובה בהדלקת נרות חנוכה בנורות חשמל או נורות גז?

תשובה:

לא יברך על נרות חשמל ולא על  נרות גז שאין להם פתילה, גם אם אין לו שמן או שעוה. ואם יזדמן לו אחר כך נר כשר להדלקה ידליקנו בברכה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן תרעג' סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה