חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ניתן להשתמש בפתילות של יום אתמול או שצריך בכל יום פתילות חדשות?

תשובה:

אין צורך להחליף. אדרבה הם נוחים להדלקה יותר מחדשים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן תרעג' סעיף יד

תשובה נוספת:

ידליק את הנר הנוסף הנוסף בפתילה הישנה ולא בפתילה  החדשה שהוסיף, על מנת שלא תיהיה הורדה מקדושה.

פוסק: האב אהרן מרדכי בריסק

ספר: אוצר הזמנים - חנוכה

מקור: פרק ו סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה