חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שכנים יכולים להתנגד לדייר שעושה מכירות בביתו?

תשובה:

אדם הרוצה לפתוח חנות בביתו שבבית משותף, או לערוך מכירות קבועות, והנכנסים ויוצאים דרך הכניסה של הבניין גורמים להם להפרעה, יכולים השכנים להתנגד לכך על מנת שיפסיק.
מאידך, אדם העובד לפרנסתו בביתו, כגון עבודת מיחשוב, אף שבאים אליו לעיתים אנשים אין  זה נחשב למטרד לשכנים, אלא אם כן מדובר בעבודה הגורמת לרעש ומטרד לא רגיל לשכנים.

פוסק: הרב מיכאל שמעון מלכה

ספר: אדם ומלואו

מקור: פרק יג סעיפים ו-ט וראה שו"ע חו"מ סימן קנו ס"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה