חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהזיק חפץ משמש של חברו צריך לשלם לו כפי שווי של חפץ משומש, או כחפץ חדש?

תשובה:

מי שהזיק חפץ משמש של חברו צריך לשלם לו כפי שווי של חפץ משומש כפי שהיה שווה בעת הנזק.
אם מדובר בחפץ משומש שבעליו היה ממשיך להשתמש בו מבלי לקנות חדש אזי אז יצטרך לשלם לו כחפץ חדש. ואם תיהיה לו טוב הנאה נוספת מזה שיקנה חדש אזי יצטרך להפחית את סכום אותה הנאה (כגון שיש במכשיר החדש פונקציות נוספות שלא היה בחפץ המשומש).

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק ב פרק נה סעיף יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה