חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בשבת ויום טוב בחפץ שישראל הביאו בשבת מחוץ לתחום?

תשובה:

מותר להשתמש בשבת ויום טוב בחפץ שישראל הביאו בשבת מחוץ לתחום, אם עשה זאת בשוגג, אולם אם עשה זאת במזיד  אסור להשתמש בו עד מוצאי שבת.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ג פרק כה סעיף יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה