חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בשבת וביום טוב בחפץ שהביא נוכרי מחוץ לתחום עבור ישראל?

תשובה:

אסור להשתמש בשבת וביום טוב בחפץ שהביא נוכרי מחוץ לתחום עבור ישראל מסויים, וגם לא במוצאי שבת עד שיעבור  שיעור של "בכדי שייעשה". אולם לישראל אחר מותר להשתמש בחפץ ואפילו בשבת.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ג פרק כה סעיף כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה