חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין חפצים, ספרים ובגדים שבעליהם השאירו אותם במוסדות, בתי כנסת וכו' מבלי לקחתם?

תשובה:

טוב שהנהלת המוסד תפרסם הודעה במקום גלוי ובה תודיע שכל מי שלא ייקח חפציו עד מועד מסויים - המוסד לא יהיה אחראי על חפציו וההנהלה תהיה רשאית לעשות בהם כרצונה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן רעו' סעיף כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבידה ומציאה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה