חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לילדים בשבת להשחיל חרוזים?

תשובה:

 ילדים רשאים להשחיל חרוזים בשבת כזה נעשה דרך משחק ואין בכך חשש משום איסור מעמר.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף בר מצוה וחינוך קטן תשס"ג

מקור: סימן שח-שיד סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה