חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בעל שמחה רשאי לנכות מהתשלום לבעל האולם, בגין הפסקת חשמל שהתרחשה באמצע החתונה וכו'?

תשובה:

אם מערכת החשמל התקלקלה באמצע האירוע, ובעל השמחה עדין לא שילם לבעל האולם, יכול הוא לנכות מתשלום עבור האירוע גם אם החתונה נמשכה בחשכה. לגבי קלקול המזגן כיוון שניתן להמשיך את האירוע בדוחק ללא מזגן אזי אין להפחית מדמי השכירות, אולם יש שסבורים שבימי הקיץ שלנו יש כאן עוגמת נפש וזה אכן פגם בשכירות (הגהת הגר"י וייס).

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק ב פרק ח סעיף ח ובהערה ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה