חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקחת ויטמין שיש חשש לכשרותם?

תשובה:

מי שצריך לקחת ויטמין על פי הוראת רופא, רשאי לקחתם גם כאשר כשרותם מוטלת בספק. אם הדבר אפשרי ראוי לערבבם בדבר מר או לקחתם בקפלוסה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק כא' סעיף מב

תשובה נוספת:

כאשר לא ניתן להשיג וימין כשרים, אזי מותר לקחת כדורי ויטמינים שיש בהם תערובת איסור.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק א מאכלות אסורות עמוד רמא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה