חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לחשוש כשמעסיקים עובד זר לנגיעה ביין לגבי איסור יין נסך?

תשובה:

מי שמעסיק עובד זר, אין חשש יין נסך כאשר נמצאים בבית או כאשר נכנסים ויוצאים, אפילו אם הזיז את הבקבוק כאשר מנקה את המקרר, בין אם מדובר בבקבוק מלא או מלא חלקי. וכשהבקבוק סגור ופקוק ולא נפתח עדין כלל מותר גם אם אין ישראל נכנס ויוצא.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק א בוראה קיב וראה שו"ע יו"ד, קכה, ס"ט בט"ז ובש"ך.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה