חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת, לאבחן שבר ע"י צילום ?

תשובה:

מותר לעשות בשבת צילום במקרה של שבר בעצמות, ואפילו בחשש לכזה. אבל דוחים חבישת תחבושת גבס עד הערב, והוא שנתברר עפ"י הצילום, שמצב החולה לא יוחמר כלל עקב השהייה זו.
פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ל"ה, עמ' תקעט, סעיף ה'.

תשובה נוספת:

עצם שנשברה ויש חשש  או ספק לסכנה לכל הגוף, כגון שבר פתוח או שבר שקצותיו יכולים לפגוע בכלי דם ראשיים, יש לטפל בשבת גם אם יצטרכו לחל שבת באיסורי דאוריתא. אם אין סכנה לכל הגוף, מותר לחבוש את השבר בעזרת תחבושת וקרש.
כמו כן מותר להחזיר בשבת עצם שנתפרקה מחיבורה. (לעניין הרדמה ראה במקור).
כמו כן עושים צילום אם יש חשש לשבר, ואם מצבו לא יוחמר דוחים את החבישה עד הערב.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לג סעיפים טז- יח, פרק לה סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה