חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאח צעיר להתחתן לפני אחיו המבוגר?

תשובה:

מותר לאח צעיר להתחתן קודם אחיו המבוגר ממנו כל שהגיע לזמן
הנישואין ומצא שידוך הגון. אך פעמים שיש להורות לצעיר להמתין לאחיו
הגדול שלא יתחיל לחפש שידוך עד שאחיו הגדול ממנו ישתדך. אך פעמים
שאינו צריך להמתין לו, בפרט אחר שהגיע לגיל עשרים. והנכון לעשות בזה
שאלת חכם.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: שובע שמחות פרק א, יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה