חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתחתן בערב שבת?

תשובה:

פשט המנהג להתיר להתחתן בערב שבת, ובודאי לא בסמוך לחשיכה. וכן מותר לעשות סעודה בו ביום, אולם לכתחילה ראוי להקדימה לזמן שחרית מפני כבוד השבת. ואם אפשר - ראוי לדחות את הסעודה למחרת או ליום אחר.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק א' פרק ה סעיפים ה-ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה