חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מקור למנהג של חנוכת הכסף ( עשרים וחמש שנה לנישואין)?

תשובה:

 

יש מקור למנהג קדום זה וראיתי שהובאו הדברים בשו"ת באר-אליהו (אבן-העזר נח), שו"ת ברכת יעקב (בהקדמה) ושו"ת שער-ראובן (יח אות ל).
יש לציין כי יש שיצאו נגד המנהג לחגוג את חתונת הכסף ועיין באריכות בזה בספר מנהג ישראל תורה (ז יורה-דעה, השמטות והוספות עמודים קפב-ד).

 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: כרך ח סימן תרעא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה