חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין אם בבדיקת חמץ לא נמצאו חתיכה או שתיים מחתיכות הלחם שהוחבאו?

תשובה:

אם לא מצאו בבדיקת חמץ חתיכה או שתים מהן, אין צריך לטרוח אחריהם, ואפשר לסמוך על ביטול חמץ שמבטל לאחר הבדיקה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף - בעריכת הרב רפאל. ח יפרגאן

ספר: קצוש"ע הרב מרן עובדיה יוסף

מקור: או"ח חלק א עמוד תקכד וראה יחו"ד חלק ה לא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה