חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם עד שחתם על כתובה בקשקוש או בראשי תיבות, חתימתו כשרה?

תשובה:

עדים חותמים על כתובה בשם מלא וכן את שם אביו של העד. אם חתם כמו שחותם בבנק, דהיינו בקשקוש או בראשי תיבות, ראוי להחליף את הכתובה. אם אין טרחא של הציבור טוב להחליפה כבר לפני החופה. אם לא הזכיר את שם אביו בחתימה אזי בדיעבד החתימה כשרה ואין צורך להחליף את הכתובה.

פוסק: הרב שלמה זעפראני

ספר: שמרו משפט שו"ת

מקור: חלק ג סימן א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה