חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחתום בשבת על הסכמה לניתוח דחוף כדרישת בית החולים ?

תשובה:

חולה מסוכן שצריך לנתחו בדחיפות בשבת ונדרשת חתימה של החולה או קרובו לצורך הסכמה לביצוע הניתוח, מותר לחתום בשינוי אם אין דרך אחרת לשכנע אותם להסכים לקבל את האישור בדרך שונה.
רצוי לחתום ביד שמאל או בראשי תיבות או בקצרה בכדי למעט בכתיבה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק מ סעיף כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה