חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למקבל צ'ק לחתום על הצ'ק במקום בעל הצ'ק אשר שכח לחתום?

תשובה:

מי שקבל צ'ק ללא חתימה בעל הצ'ק והוא מכיר את חתימתו ורוצה לחתום במקום בעל הצ'ק יהיה רשאי לעשות זאת רק אם יקבל את הסכמתו.
אולם יש החולקים (הרב מרדכי גרוס והרב אלישיב) וסוברים שאסור בשום מצב לחתום על צ'ק של אדם אחר כיוון שגם על פי החוק זה ייחשב לצ'ק מזוייף ואף יש לחוש לחילול השם אם הדבר יוודע.

פוסק: הרב משה פריד

ספר: וישמע משה - אוצר פסקים גדולי ישראל

מקור: חלק ד סימן ר בשם הרב מנדל שפרן והרב חיים וואזנר, והרב גרוס חולק

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה