חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי חותמים העדים על הכתובה?

תשובה:

לאחר שהחתן קבל קנין בפני העדים  (החתן תופס את הסודר של אחד העדים ומגביהו ומתחייב לתנאי הכתובה)  וקראו בפניו את את נוסח שטר הכתובה, אזי חותמים העדים. בדרך כלל נהוג שהעדים חותמים על הכתובה טרם ההליכה לחופה, אולם יש הנוהגים שהעדים חותמים במעמד החופה.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: פרק יח סעיף מג

תשובה נוספת:

אין החתן צריך לחתום על הכתובה.

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א פרק כז סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה