חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חתן חייב לאכול לחם בסעודת שבע ברכות?

תשובה:

על החתן ישנה חובה לאכול לחם בכל סעודות שבע הברכות שעושים לו, ואם לא אכל לחם אין לברך שבע ברכות.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ה סימן עא, ו וראה גם שו"ת ציץ אליעזר יג,צט ושו"ת יביע אומר ו ועוד שם

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה