חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חתן בשנה ראשונה פטור משינה בסוכה?

תשובה:

חתן אינו פטור משינה בסוכה בשנתו הראשונה, (חוץ משבעת ימי המשתה) אלא אם כן אשתו פוחדת מאוד לישון לבד בביתה ואז ניתן להקל.

פוסק: הרב נחום קסטנטר - עורך

ספר: בנתיבות ההלכה

מקור: חוברות 13 וכן 25

תשובה נוספת:

חתן בשנתו הראשונה אינו פטור מהסוכה (אלא אם הגיע זמן התשמיש).

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: חלק ח סימן קט, ב

תשובה נוספת:

אין מגבלה למצוות צדקה, לכן יש לתת צדקה מספר פעמים ביום לאותו עני אשר פונה אליך שוב, וכל שכן לעני אחר. מאידך, עני המסתובב בבית כנסת ומבקש צדקה בזמן התפילה מספר פעמים מאותו אדם אין חייב לתת לו יותר מפעם אחת.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: באורח צדקה

מקור: פרק ו סעיפים לב-לג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה