חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חתן בשנה ראשונה פטור משינה בסוכה?

תשובה:

חתן אינו פטור משינה בסוכה בשנתו הראשונה, (חוץ משבעת ימי המשתה) אלא אם כן אשתו פוחדת מאוד לישון לבד בביתה ואז ניתן להקל.

פוסק: הרב נחום קסטנטר - עורך

ספר: בנתיבות ההלכה

מקור: חוברות 13 וכן 25

תשובה נוספת:

חתן בשנתו הראשונה אינו פטור מהסוכה (אלא אם הגיע זמן התשמיש).

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: חלק ח סימן קט, ב

תשובה נוספת:

חובה לישון בסוכה. מי שנמצא בארצות קרות וקשה לו לישון בסוכה למרות כל אמצעי החימום שנקט נחשב כמצטער ופטור מלישון בסוכה.
במדינת ישראל שהקור אינו כמו בחו"ל, מי שבכל אופן מצטנן בשינה בסוכה, ידאג לשמיכות חמות ולאמצעי חימום על מנת שלא יצטנן כתוצאה משינה בסוכה.
מי שלמרות הנ"ל, מנסיונו, עשוי להצטנן בסוכה למרות האמצעים שנקט, נחשב הוא כמצטער הפטור לישון בסוכה בלילות קרים.
למי שקשה מסיבות שונות להתארגן כך שגם אשתו תישן איתו בסוכה, והוא או הם מצטערים מאוד בשל כך, ואף הדבר פוגם בשמחתם, יוכל לסמוך על המקילים לישון בבית עם אשתו.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: סוכה, פרק ג' סעיף י, וראה שם הערה 14 וכן סעיף יא ובהערה 16

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה