חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאשה לטבול מבלי להוריד את הנזם באפה?

תשובה:

אשה מסורתית שקבעה נזם באפה, ואינה רוצה להסיר את הנזם אפשר להתיר לה לטבול עם נזמה.

פוסק: הרב אביעד אברהם סטולמן

ספר: פלא יועץ שו"ת

מקור: סימן מב. וראה שו"ע יורה דעה סימן קצח סעיף א וכן שו"ת משפטי עוזיאל כרך ב יו"ד סימן לב

תשובה נוספת:

אם טבלה בנזמי האוזן או טבעות רפויות אינה צריכה לטבול שנית ואפלו שעדיין לא שמשה. אולם לכתחילה יש להסיר גם את התכשיטים הרפויים.

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: חלק ב סימן עד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה