חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להטביל בשבת כלים שנעשו או נקנו על ידי נכרים?

תשובה:

אם יש צורך בכלי לשבת, ולא הספיק להטבילם קודם לכן, יש מקום להקל ולהטביל בשבת כלים שנקנו מנכרי, והרמ"א אוסר.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: חלק ד' סעיף ד כדעת השולחן ערוך- הלכות הנאה מעשה שבת.

תשובה נוספת:

כלי מתכת וזכוכית שנקנו מנכרי אין להטבילם בשבת וביום טוב. אולם אם יש צורך בהם לשבת זו, יש עצה שאם הוא כלי הראוי למלאות בו מים אזי ישאב בו מים מהמקוה, או אם הוא כלי מלוכלך ידיחנו במי המקוה ללא ברכה, או יתן את הכלי לנכרי במתנה ויחזור וישאל ממנו את הכלי ואז אינו צריך להטביל בשבת זו.
ואם אינו יכול  להשתמש בעצות הנ"ל והוא צריך את הכלי לשבת זו, מותר להטביל את הכלי (חיי אדם  כלל מד' סי' יז)

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק יב' סעיף לא ובהערה פט וראה טבילת כלים פרק ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה