חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ביום טוב להטביל כלי חדש?

תשובה:

מותר להטביל ביום טוב כלי חדש, אולם יש אוסרים. לכן על מנת לצאת ידי כל הדעות, הרי במקום שיש גוי יתן לו את הכלי במתנה ויחזור וישאלנו ממנו ואז אינו צריך להטביל את הכלי. אם אין במקום גוי והוא צריך את הכלי ליום טוב, אזי ניתן להקל ויטבילו את הכלי בצנעה.

פוסק: הרב ציון בוארון

ספר: משמרת מועד - יום טוב

מקור: פרק א סעיף לג

תשובה נוספת:

כמו כן, יש דרכים להטביל בשעת הדחק את הכלי בשבת או ביום טוב.
אם הוא כלי שראוי למלאות בו מים, אזי ישאב בו מים מהמקוה על ידי הטבלה גמורה, כאילו שהוא צריך למי המקוה, או שהוא עצמו יטבול במקוה כשהכלי בידו. במקרים אלה לא יברך על הטבילה.
במקרה שלא הייתה לו כלל אפשרות להטביל מערב יום טוב והוא זקוק לכלי לצורך שמחת יום טוב, מותר לו להטביל ולברך כדרכו ביום טוב בלי העצות הנ"ל.

 

פוסק: הרב צבי כהן

ספר: טבילת כלים הלכות ומנהגים השלם

מקור: פרק ו סעיפים ג-ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה