חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם עובד זר יכול להטביל כלים והיהודי יברך?

תשובה:

אדם זקן או נכה שאינו יכול להטביל כלים, יכול הנכרי / העובד זר להטביל אבל היהודי לא יברך. אלא אם כן היהודי יכול להטביל כלי אחד ואת השאר יטביל הגוי בנוכחותו  ואז היהודי יכול לברך.

פוסק: הרב בניהו דיין

ספר: שו"ת דברי בניהו

מקור: חלק יח סימן לג וראה גם בשו"ת יביע אומר חושן משפט ח"ט סימן י, וכן ט"ז סימן קכ אות יז וראה עוד שם.

תשובה נוספת:

הטבלה על ידי גוי מותרת רק אם מטבילים בפני יהודי.

מקור: חלק ז כשרות עמוד 360 וברמ"א קכ, טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד זר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה