חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג כשאין מקווה בסמוך?

תשובה:

מותר לנשים בשעת הדחק לטבול בים או באגם על פי כל הכללים, בתנאי שהמים אינם זורמים, ובמקומות שאין מקוה כשרה או שאין השגחה.

הנמצא במקום כשאין מקווה בסמוך ינהגו כדלהלן:

1. כשהמקווה מרוחק , ויש חשש לנוע בדרכים בחשיכה, או בערב שבת כשיש צורך לנסוע ברכב למקווה, עלולה להתעורר שאלת הטבילה ביום.

2. בדרך כלל אין נידה טובלת אלא כשכבר ודאי לילה. במקרים מסויימים התירו לה לטבול ביום השמיני לספירת הנקיים או לאחר מכן קודם שירד הלילה לגמרי, דהיינו כרבע שעה לאחר השקיעה.

3. במקרים אלו אסור לה לחזור לביתה קודם שירד הלילה. ואם מוכרחה לחזור - צריך בעלה לצאת מהבית, ולא להיות איתה ביחד עד שירד הלילה.

4. כשיש צורך בהסעה למקווה, יכול הבעל להסיע את אשתו למקווה מבעוד יום בערב שבת, לשוב לביתו עוד לפני כניסת השבת. ולהדליק את הנרות בבית בשליחותה.

5. כשהמקווה רחוק ואין אפשרות לחזור ממנו בליל שבת מותר לדחות את הטבילה למוצאי שבת.

6. במקום שאין מקווה, מותר לטבול בים או באגם במקום שהמים אינם זורמים. בנהר שהמים זורמים בו מותר לטבול בשעת הדחק בלבד. בשום אופן אין טבילה בבריכת שחיה המתמלאת בידי אדם נחשבת לטבילה.

7. הטבילה במקומות אלו מצריכה רחצה במים חמים קודם לכן בבית או במלון, ותיכף לרחצה, לפני שתתעסק בכל דבר אחר, יש ללכת ולטבול.

8. כשאין אפשרות לטבול ערומה מותר לטבול בבגד ים או בחלוק שאינם מהודקים לגוף, והמים יכולים לעבור בהם בכל מקום (דהיינו, שאין בהם פס גומי או נילון המעכבים בפני המים). וקודם שתטבול תעמוד מעט במים עד שכל גופה והבגד שעליה יירטבו.

9. בעת הטבילה בים או באגם כנ"ל יש לטבול ברגלים יחפות. טבילה בעת שנועלים נעלים או לבושים בגרבים אינה נחשבת לטבילה כלל.

10.טבילה מעין זו צריך שתיעשה במקום שאין בו בוץ, כדי שלא ידבק משהו ברגליה בעת הטבילה, וייחשב הדבר לחציצה. הוא הדין אם נכנסה אבן בין אצבעותיה, אין הטבילה כשרה.

11. במקום שיש קושי להשיג בלנית יכול הבעל להשגיח על הטבילה.

12. במקומות שהנוהל הוא שהבעל מסיע את הבלנית למקווה ובחזרה לביתה, בדלית ברירה הדבר מותר למרות הפגם שבצניעות הקשור בכך.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק פא' סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה