חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם רווקה רשאית לטבול במקווה לטהרה מנדה?

תשובה:

רוב הפוסקים סבורים שאשה לא נשואה לא תטבול במקווה לטהרה מנידתה. יש חשש שמא הדבר יביא לידי מכשול.

פוסק: הרב זאיד יחיאל

ספר: בנין עדי עד

מקור: עמוד קפג וראה גם בספר נשים בהלכה (הרב מונייצר) עמוד שסד סעיף כח וראה בית יוסף סוף סימן קפג שיטת הריבש (סימן תכה) ובמטה אפרים באלף המגן ס"ק טז

תשובה נוספת:

רווקה לא תטבול במקוה.

פוסק: הרב אליעזר שלזניגר

ספר: חוקי חיים

מקור: סימן נז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה