חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איזו טבעת כשרה לקידושין?

תשובה:

טוב לקחת טבעת העשויה מכסף טהור. הטבעת צריכה להיות עגולה ויש שלוקחים טבעת עגולה מבפנים ומרובעת מבחוץ.
אין לקדש בטבעת שיש בה אבנים, יהלום, מתכת וחומרים שונים שלא ממין הטבעת.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני פרק ז' סעיפים יד- טז

תשובה נוספת:

יש המדקדקים שלא לחרות על הטבעת לא את שמות החתן או הכלה ולא שם הוי-ה. אולם אם יש חריתות אין זה מעכב. וכן יש להקפיד שהטבעת לא תכיל  חומר או מתכת אחרת. יש המקדשים בטבעת זהב או טבעת כסף טהור.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק ראשון פרק ז' סעיפים ח-יג. ולענין החריתה ראה גם אבני ישפה ח"ב סימן צ"א וכן בן איש חי ח"א פרשת שופטים סעיף ח

תשובה נוספת:

נראה שאם  התברר שהחתן הביא טבעת שיש בה חריצים אזי יוכל לקדש בה.

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: חלק ב סימן צא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה