חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לטחון ביום טוב מאכלים שטעמם לא יפוג אם יטחן אותם קודם יום טוב?

תשובה:

אוכלין שהם גידולי קרקע ואינם מתקלקלים וגם טעמם לא יפוג אם יטחן אותם קודם יום טוב, כמו אגוזים ומלח, מעיקר הדין יש לטחון אותם קודם החג ואין לסמוך על כך שיוכל לטחונם ביום טוב בשינוי. ורק בדיעבד, כשלא טחן מבעוד יום, מותר לטחון אפילו ביום טוב, וגם בכלי המיוחד לכך, אך לא בכלי שרגילים לטחון בו להרבה ימים, אך יטחן בשינוי, ולצורך היום בלבד.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק ז, סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה