חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שאבל יב' חודש רשאי לנסוע לטיול?

תשובה:

יש להמנע מטיולים כל שלושים, ועל אביו ואמו י"ב חודש.

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: סימן לא סעיף יג

תשובה נוספת:

אסור להשתתף בטיול במסגרת קבוצה.

פוסק: הרב פנחס רוקח

ספר: בית מועד

מקור: חלק ב פרק מה סעיף מא

תשובה נוספת:

אם רוצה לצאת לטיול רק עם בני משפחתו מותר לו כיון שאין בזה שמחה כל כך.

ספר: פניני הוראה - פסקי דין מוסדות "אריאל"- תשנ"ז

מקור: יורה דעה, עמוד 220

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה