חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לצאת לטיול בסוכות כשידוע מראש שלא תהיה לו סוכה לאכול בה?

תשובה:

מי שיש לו צורך לצאת לטיול להנאתו בסוכות, אינו צריך להחמיר גם כשידוע שלא תיהיה לו סוכה לאכול בה, כיון שיוצא להנאתו.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים אורח חיים ג' סוכה פרק כו סעיף לה

תשובה נוספת:

במקרה שיוצא לטיול להנאתו, ראוי להקפיד שלא לאכול ארוחות קבע אלא יסתפקו בפירות, ירקות ומעט מזונות.
היוצא לדבר מצווה ובכלל זה נסיעה לירושלים להסתופף בחצרותיה, להתפלל ליד הכותל וכו' שזה מעין מצוות עליה לרגל, אם קשה לו למצוא סוכה לאכול בה, אזי רשאי לאכול ארוחת קבע מחוץ לסוכה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: סוכות פרק ג סעיף יד

תשובה נוספת:

ראוי להימנע מלצאת לטיול בסוכות כשידוע מראש שלא תהיה לו סוכה. אולם נראה שבימינו יש פתרונות נוחים להקמת סוכה (בין מכוניות, סכך לנצח, ועוד).
כמו כן, אפשר להימנע מאכילת לחם או מזונות ולהסתפק בירקות ,פירות וכד'.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: סימן צג' סעיף ד, ובאגרות משה, או"ח ח"ג סימן צג כתב לאסור אם לא תיהיה לו סוכה

תשובה נוספת:

אדם היוצא לטיול, אינו רשאי להפקיע עצמו ממצוות סוכה, אלא אם יוצא מפני ההכרח כגון לפרנסתו.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: עמוד קסח וראה הליכות שלמה מועדים סוכה פרק ט סעיף כא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה